Art

EKONOMIKSI MENAXHERIAL PDF

Mesimecom · @mesime24com. Kosova. mesimecom. Joined July Tweets. © Twitter; About · Help Center · Terms · Privacy. Ekonomiksi Menaxherial Florentina [PDF] [EPUB] Formular P R Syllabus T L Nd S Ekonomiksi Menaxherial[FREE]. Book file PDF easily for everyone and every device. You can download and.

Author: Zulkijin Zulkigami
Country: Burundi
Language: English (Spanish)
Genre: Technology
Published (Last): 5 July 2016
Pages: 426
PDF File Size: 2.83 Mb
ePub File Size: 8.13 Mb
ISBN: 967-4-83450-154-2
Downloads: 65783
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Tojataur

Prshkrimi specifik i rrjedhjes s kostosT dhnat e prodhimit pr ekonimiksi 23 dhe Shpenzimet indirekte t puns Ekonomikso aktuale e nxitsit t prdorur duhet t mblidhet dhe regjistrohet. Caktimi aktual i kostosCaktimi normal i kostosNdrtimi i sistemit t kontabilitetit t kostos Ngarkimi i kostos ndodh pasi q kostot t jen akumuluar dhe matur. Secila pun dokumentohet n nj formular t kostos s puns me porosi.

Kostot pr njsi n firmat prodhuese prdoren pr: Faktort nxits m t prdorur prfshijn: Kontabiliteti Menaxherial Pjesa e pare MSc.

Rishikim i Java e parJava e menaxherlal -? Kontabiliteti Menaxherial Monitorimi i Performancs s Biznesit Nga mbajtja e shenimeve drejt zgjidhjes s problemeve Kontabiliteti menaxherial strategjik Documents. Prshkrimi specifik i rrjedhjes s kostosKostot dhe veprimtaria e shpenzimeve indirekte t departamentit5Norma e shp.

[PDF] A. Mancellari – Ekonomiksi Menaxherial – Free Download PDF

Ksaj i referohemi si sistemi i vendosjes s kostos pr punn. Shpenzime indirekte t puns Prcaktimin e profitabilitetit Prcaktimin e fizibilitetit t shrbimeve t rejaNdrtimi i sistemit t kontabilitetit t kostos Kosto pr njsi prbhet nga materialet e drejtprdrejta2 puna e drejtprdrejt shpenzimet indirektet vzhgueshme pr njsiShpenzimet indirekte aplikohen duke prdorur nj norm t paracaktuar t bazuar n shpenzimet indirekte t buxhetuara dhe kohn e buxhetuar t nxitsit.

  AS MEMORIAS DO VELHO VAMP PDF

Prshkrim i prgjithshm3Punve u ngarkohen kosto indirekte me nj norm t paracaktuar t shpenzimeve indirekte. Prshkrim i prgjithshm Karta e kohsSistemi i caktimit t kostos pr punn me porosi: Mbledhja e t gjith formularve t kostos s puns prcakton dokumentin stoqet e gjysmprodukteve. Ushqimi, cimento, derivatet e nafts dhe prodhimet kimikeNdrtimi i sistemit t kontabilitetit t kostosMarrdhnia e akumulimit, e matjes dhe e ngarkimit t kostos2The cost accounting system must satisfy the needs for cost accumulation, cost measurement and cost assignment.

Ligjrata Ushtrime – Vijimi i ligjratave Documents. Prshkrimi specifik i rrjedhjes s kostos4Prmbledhja e rrjedhs s kostos pr mallrat e prfunduara.

Kontabiliteti Menaxherial k5

Ai nuk mund t ndahet nga klienti dhe nuk mund t futet n stoqe. Kontabiliteti menaxherial perkufizohet si nje proces identifikimi, matjeakumulimi, analizimi, pergatitjeinterpretimi dhe komunikimi te informacionit financiare Ndrtuesit e ormaneve, ndrtuesit e shtpive, shrbimet dentale dhe medicinaleFirmat prodhuese prkundrejt firmave shrbyeseProduktet dhe shrbimet unike prkundrejt atyre t standardizuara Disa kompani mund t bjn shum njsi identike t t njjtit produkt.

Nj shrbim karakterizohet nga natyra e tij e paprekshme.

Vlera monetare e materialeve t drejtprdrejta ose kostojaSetting Up the Cost Accounting System Niveli i veprimatris duhet t parashikohet pr vitin e ardhshm pr t llogaritur normn e paracaktuar t shpenzimeve indirekte.

Malli i prodhuar sht i prekshm dhe mund t magazinohet. Prdorimi i njohurive financiare pr t marr vendime t Prshkrimi specifik i rrjedhjes s ekonomkksi e rrjedhjes s kostove t prodhimit pr kompanin All SignsCaktimi i kostos pr punn me porosi: Prshkrimi specifik i rrjedhjes s kostosRaporti i kostos s mallrave t ekoonomiksi i kostos pr punn me porosi: Ort e makineris 5.

  ISO 17779 PDF

Kontabiliteti menaxherial kundrejt kontabilitetit financiar Kompania prdor sistemin standard variabil marxhinal t kostove dhe Dokumentet e burimit mund t dizajnohen n mnyr q t furnizojn me informata q mund t prdoren pr qllime t shumfishta. Prshkrimi specifik i rrjedhjes s kostosShpenzimet indirekte t ngarkuara duke prdorur shum faktor nxitsDepartment AShpenzimet indirekte Faktori nxits i kostos Norma e mbulimit t kostos pr depart.

Katr matset e ekonomiks t veprimtaris: Duke qen se njsit jan t njjta, kostot e do njsie jan gjithashtu t njjta. Prshkrimi specifik i rrjedhjes s kostosFormulari i kostos pr punn me porosi t prfunduar. Kostot totale t prodhimit pr punn pjestohen me numrin e njsive t prodhuara pr t llogaritur koston pr njsi. Ksaj i referohemi si sistemi i caktimit t kostos sipas procesit. Nj kosto direkte sht ajo kosto e cila mund t evidentohet Documents.

Kontabiliteti Menaxherial P2 – scaak.

Totali i kostove t prodhimit t njsive pjestohet me numrin e njsive pr t prcaktuar koston pr njsi. Matja e kostos i referohet klasifikimit t kostos dhe prcaktimit t shums n vler monetare t materialeve t drejtprdrejta, t puns s drejtprdrejt dhe t shpenzimeve indirekte.

Prshkrimi specifik i rrjedhjes s kostosPrmbledhja e rrjedhjes s kostos indirekte. Prshkrim i prgjithshmFormulari i krkess s materialeveSistemi i caktimit t kostos pr punn me porosi: Prshkrim i prgjithshmFormulari i kostos pr punt me porosiSistemi i caktimit t kostos pr punn me porosi: Prshkrimi specifik i rrjedhjes s kostosPrmbledhja e rrjedhs s kostos pr mallrat e menxaherial.