Marketing

INDEKS KESUKARAN DAN INDEKS DISKRIMINASI PDF

Jadual Perbandingan Indeks Diskriminasi Dan Indeks Kesukaran 5cp – Free download as Word Doc .doc /.docx), PDF File .pdf), Text File .txt) or view. JADUAL PENENTUAN INDEKS KESUKARAN DAN IN Bil. Nama Calon 1 Ali Bin Ahmad 2 Mustafa Bin Dollah 3 Jaafar Bin Abu 4 Aminah Bt Derahman 5 Yusof. Terdapat lima orang pelajar di separuh peringkat atas dan lima orang 0 0 1 0 (i ) Hitung Indeks Kesukaran (p) dan Indeks Diskriminasi (D) untuk setiap soalan.

Author: Zukus Dougrel
Country: United Arab Emirates
Language: English (Spanish)
Genre: Art
Published (Last): 21 February 2010
Pages: 23
PDF File Size: 6.5 Mb
ePub File Size: 15.87 Mb
ISBN: 408-7-38010-622-3
Downloads: 49180
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Akinojora

Contoh Pengiraan luas dan isipadu Kesukarab. Sebagai panduan, nilai IK perlu berada dalam julat 0. Oleh kerana jawapan yang betul adalah C, maka indeks kesukaran untuk item ujian ini adalah: Markah penuh yang diperuntukkan bagi soalan ini ialah L9 Contoh Pengiraan Markah Documents.

Apakah tindakan yang perlu dilakukan? Kirakan indeks kesukaran untuk setiap item ujian dan rumuskan tahap kesukaran soalan tersebut.

contoh pengiraan Analisis Item – Adjusted ID and IK

Prosedur analisis item bagi soalan objektif adalah seperti berikut: Kos Benih Contoh Pengiraan Documents. Nilai diskriminasi yang tinggi ialah 0. A dan E; pengganggu lemah: Diskriminasi yang negatif pula menunjukkan bahawa item tersebut tidak boleh dijawab oleh ramai pelajar kumpulan T tetapi pelajar kumpulan R pula yang boleh menjawabnya.

E;5Perbandingan IndeksBagi membuat keputusan samada sesuatu item soalan dikekalkan, digugurkan atau perlu pembaikan, penggubal soalan perlu meneliti kedua-dua nilai IK dan ID. Kenalpasti keberkesanan semua pengganggu distraktor dalam setiap item ujian. Dari segi definisi, pengganggu yang baik boleh menarik minat yang lebih di kalangan pelajar lemah untuk memilihnya, manakala pelajar pandai seharusnya indsks masalah untuk mengenal pasti bahawa pengganggu itu adalah salah.

  EVANGHELIA DUPA TOMA PDF

Aktiviti 4 Apakah tindakan yang perlu dilakukan bagi setiap item ujian berikut setelah perbandingan indeks kesukaran dan indeks diskriminasi dilakukan? NTContoh Pertimbangkan skor suatu item ujian dalam Jadual 5.

Diskriminasiyang positif kesujaran bahawa item tersebut boleh dijawab oleh ramai pelajar kumpulan T tetapi ramai pelajar kumpulan R yang tidak dapat menjawabnya dengan betul.

contoh pengiraan Analisis Item – Adjusted ID and IK

Oleh kerana jawapan yang betul adalah B, maka indeks kesukaran untuk item ujian ini adalah: Kirakan indeks diskriminasi untuk setiap item ujian dan rumuskan kuasa diskriminasi bagi soalan tersebut. Item 1 boleh diguna kembali dan disimpan di dalam bank soalan. Bandingkan indeks kesukaran dengan indeks diskriminasi. Jadi item ujian ini boleh digunakan kembali dan dimasukkan ke dalam bank soalan.

Item 5tidak sesuai digunakan, mungkin terdapat sedikit kekeliruan yang menyebabkan pelajar yang baik tidak dapat menjawab tetapi pelajar lemah pula yang dapat menjawab. Diskruminasi Analisis ItemAnalisis item bagi soalan objektif dan esei boleh dilaksanakan mengikut prinsip yang sama.

Item 2 boleh dikatakan agak mudah dan tidak dapat membezakan antara pelajar yang baik dengan yang lemah. Contoh Analisis Item Sains Documents.

  IC 74161 DATASHEET PDF

Indekskesukaran bagi item ujian 1 ialah 0. Kenalpasti bagi setiap item ujian sama ada boleh digunakan semula, digugurkan atau perlu diperbaiki. Indeeks Indeks Diskriminasi Item Documents. Oleh kerana jawapan yang betul adalah C, maka indeks diskriminasi untuk item ujian ini adalah: Contoh Pertimbangkan skor suatu item ujian dalam Jadual 5. Published on Jul View Download 0.

Embed | Jadual Indeks Kesukaran Dan Indeks Diskriminasi

Jika disukarkan sedikit maka indeks kesukaran akan meningkat. Aktivitii 1 Kirakan indeks dan tahap kesukaran bagi setiap item ujian berikut: Contoh Pengiraan Tov Indeke Documents. Item manakah yang perlu dikekalkan ataudigugurkan?

Kumpul skrip jawapan pelajar dan susun mengikut jumlah markah dari skor tinggi ke rendah. Aktiviti 2 Kirakan indeks diskriminasi bagi setiap item ujian berikut: Pengganggu manakah yang perlu diganti?

Di siniterdapat seramai 6 pelajar dalam kumpulan tertinggi dan 6 pelajar dari kumpulan terendah. Sebagai panduan, nilai ID yang sederhana ialah 0. Jika soalan dan jawapannya sudah dipastikan tepat, pemilihan pengganggu yang lemah boleh mengurangkan kuasa diskriminasi soalan tersebut dan mungkin juga boleh dianggap agak sukar.

Siapakah penulis buka Das Kapital? Jadi item 6 mungkin perlu diteliti semula.